Εργοτάξια / Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός και τα Εργοτάξια μας

Η Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητο στόλο επαγγελματικών αυτοκινήτων, που αποτελούν εγγύηση για την εκτέλεση μικρών και μεγάλων έργων.

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 11 αναδευτήρες σκυροδέματος ,4 αντλίες σκυροδέματος  ύψους 28, 32, 36 & 41 μέτρων , 5 φορτηγά που φέρουν ανυψωτικά, 4 ανατρεπόμενα φορτηγά και πλήθος μηχανημάτων έργου.

Εργοτάξια / Υποκαταστήματα

#ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΛΩΝΟ

#ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΑ

#ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ

#ΛΑΤΟΜΕΙΟ

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΑΛΩΝΟ

#ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

#ΣΙΔΗΡΟΣ

ΜΑΝΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΚΥΛΙΑ

#ΞΥΛΕΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ | ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Αντλίες Σκυροδέματος

Μηχανήματα Έργου

Αναδευτήρες Σκυροδέματος

Φορτηγά

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ISO 9001:2015

Αρ. πιστοποιητικού

041 12 0147

logo5

SITEMAP

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ